Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku

     Sarı Hukuk Bürosu, sağlık hukuku alanında, hukuken alınabilecek önlemlerin varlığına inanmakta, uyuşmazlık çıkmadan hukuki ihtilafların önlenmesi ve hukuki ilişkilerin çözülmesi şeklinde nitelenebilecek “önleyici hukuk tedbir ve kuralları”na özellikle önem vermektedir. Bu noktada Sarı Hukuk Bürosu, her türlü sağlık kuruluşları genelindeki faaliyetlerin uluslararası bildirgeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde yer alan hasta hakları uygulamaları açısından planlanması ve değerlendirilmesi ile hukuki ihtilafların önlenmesinde ve sorunların giderilmesinde çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Hasta hakları, hastane yönetimi ve yöneticiliği, sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ve merkezleri, sağlık turizmi, klinik ilaç araştırmaları gibi tıp hukukunun farklı alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veren Büromuz, tıp hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmanın taşıdığı önemin farkındalığı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaç doğrultusunda sunduğumuz özel hizmetler üç basamaklı danışmanlık, destek ve avukatlık hizmetlerinden oluşmaktadır.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 
  • Yanlış Tedavi ile Estetik durumun bozulması vs. ile bağlı zararları tazminen maddi ve manevi tazminat davaları
  • İş kaybı sebebi maddi tazminat davaları
  • Yanlış tedavi sonucu ölüm sebebi ile maddi ve manevi tazminat davaları
Whatsapp Bilgi Al