İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku

     Sarı Hukuk Bürosu idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. İdare ve Vergi Davalarında Eskişehir’de avukatlık hizmeti veren büromuz haksız atamaların ve diğer idari işlemlerin iptali,kurumlar vergisi, gelir vergisi, idare tarafından yapılan tarh işlemleri için uzman bir yaklaşımla sizlere yardımcı olmaktadır. İdare Hukuku, temeli Anayasa’da belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Vergi Hukuku ise vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalları uzmanlık gerektiren alanlar olup büromuz bu konudaki tecrübesini ve uzmanlığını müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır. 

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 
 • İdari işlemler hakkında iptal davaları
 • Tam yargı davaları
 • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iptal davaları
 • Haksız atama kararına karşı iptal davaları
 • Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması
 • Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi
 • Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Yanlış veya eksik gelir beyanları
 • İdare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları
Whatsapp Bilgi Al