Hizmetler
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Eskişehir’de İcra Avukatlığı hizmeti veren büromuz; çek, senet, fatura alacaklarının takibini nitelikli bir hukuki hizmet ve disiplin ile gerçekleştirmektedir. Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. İcra Avukatlığı Hizmetlerimizden biri de gerektiği takdirde haciz işlemi gerçekleştirmek, menkul ve gayrimenkullerin satışı ile icra alacağının borçludan tahsilini sağlamaktır.

Miras Hukuku
Miras Hukuku

Eskişehir’de Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel mevzuat ve içtihat takibi yapan Büromuzun öncelikli hedefi hak kaybına uğramanızı önlemektir. Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini, bu süreçteki hukuki işlemlerin yapılması ve takibi konusunda büromuz olarak uzman avukatlık hizmeti vermekteyiz

Aile Hukuku
Aile Hukuku

Aile Hukuku konusunda deneyimli olan büromuz, Eskişehir’de uzman yaklaşımıyla avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma, velayet, nafaka, mal rejimleri vb. alanlarda çözüm odaklı dava takipleri gerçekleştirmekteyiz. Aile Hukuku’ndan kaynaklanan davalar başlıca nişanlılık, evlilik, evlenmenin koşulları ve genel hükümleri, boşanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, nafaka hakkı, ailenin korunması ve velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri içeren alandır. Özellikle uzmanlık alanımıza giren boşanma davalarında geniş bir çerçevede hızlı, çözüm odaklı ve uzman bir avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Ceza Davalarında oldukça deneyimli olan büromuz uzman bir yaklaşımla Eskişehir’de Ceza Avukatlığı hizmeti vermektedir. Müşteki, mağdur ve sanık müvekkillerine ceza davalarında ve ceza soruşturmalarında ceza avukatı olarak hizmet sunmaktadır. Büromuzda soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.​

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarında Eskişehir’de işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, haklı veya haksız nedenle iş akdinin feshi vb. alanlarda uzman avukatlık hizmeti veren Sarı Hukuk Bürosu; iş davalarında işveren ve işçi vekilliği yapmaktadır. Sarı Hukuku Bürosu’nun Kurucu Avukatı Gökhan SARI , Eskişehir’de orta ölçekli ve büyük ölçekli şirketlere işveren vekilliği konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku

Sarı Hukuk Bürosu idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. İdare ve Vergi Davalarında Eskişehir’de avukatlık hizmeti veren büromuz haksız atamaların ve diğer idari işlemlerin iptali,kurumlar vergisi, gelir vergisi, idare tarafından yapılan tarh işlemleri için uzman bir yaklaşımla sizlere yardımcı olmaktadır. İdare Hukuku, temeli Anayasa’da belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Vergi Hukuku ise vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalları uzmanlık gerektiren alanlar olup büromuz bu konudaki tecrübesini ve uzmanlığını müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır.

Whatsapp Bilgi Al