Hizmetler

İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Eskişehir’de İcra Avukatlığı hizmeti veren büromuz; çek, senet, fatura alacaklarının takibini nitelikli bir hukuki hizmet ve disiplin ile gerçekleştirmektedir. Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. İcra Avukatlığı Hizmetlerimizden biri de gerektiği takdirde haciz işlemi gerçekleştirmek, menkul ve gayrimenkullerin satışı ile icra alacağının borçludan tahsilini sağlamaktır.

Miras Hukuku
Miras Hukuku

Eskişehir’de Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel mevzuat ve içtihat takibi yapan Büromuzun öncelikli hedefi hak kaybına uğramanızı önlemektir. Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini, bu süreçteki hukuki işlemlerin yapılması ve takibi konusunda büromuz olarak uzman avukatlık hizmeti vermekteyiz

Aile Hukuku
Aile Hukuku

Aile Hukuku konusunda deneyimli olan büromuz, Eskişehir’de uzman yaklaşımıyla avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma, velayet, nafaka, mal rejimleri vb. alanlarda çözüm odaklı dava takipleri gerçekleştirmekteyiz. Aile Hukuku’ndan kaynaklanan davalar başlıca nişanlılık, evlilik, evlenmenin koşulları ve genel hükümleri, boşanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, nafaka hakkı, ailenin korunması ve velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri içeren alandır. Özellikle uzmanlık alanımıza giren boşanma davalarında geniş bir çerçevede hızlı, çözüm odaklı ve uzman bir avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Ceza Davalarında oldukça deneyimli olan büromuz uzman bir yaklaşımla Eskişehir’de Ceza Avukatlığı hizmeti vermektedir. Müşteki, mağdur ve sanık müvekkillerine ceza davalarında ve ceza soruşturmalarında ceza avukatı olarak hizmet sunmaktadır. Büromuzda soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.​

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarında Eskişehir’de işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, haklı veya haksız nedenle iş akdinin feshi vb. alanlarda uzman avukatlık hizmeti veren Sarı Hukuk Bürosu; iş davalarında işveren ve işçi vekilliği yapmaktadır. Sarı Hukuku Bürosu’nun Kurucu Avukatı Gökhan SARI , Eskişehir’de orta ölçekli ve büyük ölçekli şirketlere işveren vekilliği konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku

Sarı Hukuk Bürosu idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. İdare ve Vergi Davalarında Eskişehir’de avukatlık hizmeti veren büromuz haksız atamaların ve diğer idari işlemlerin iptali,kurumlar vergisi, gelir vergisi, idare tarafından yapılan tarh işlemleri için uzman bir yaklaşımla sizlere yardımcı olmaktadır. İdare Hukuku, temeli Anayasa’da belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Vergi Hukuku ise vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalları uzmanlık gerektiren alanlar olup büromuz bu konudaki tecrübesini ve uzmanlığını müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku
Sözleşmeler Hukuku

Eskişehir’de avukatlık hizmeti veren Büromuza; sözleşmelerin düzenlenmesi, geçerliliği, gözden geçirilmesi, feshi, kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda başvurabilirsiniz. Sözleşmeler hayatımızın her alanındadır. Sözleşmeler resmi yazılı ve adi yazılı oldukları kadar sözlü olarak da kurulurlar. Günlük hayatımızda çoğu zamanda farkında bile olmadan onlarca sözleşme kurarız. Aslında yapılan her alışveriş, ödünç, bağış ve benzeri işlemler her ne kadar küçük meblağlar içerseler bile sözlü olarak yapılsalar dahi hepsi de aslında birer sözleşmedir. Hayatın her anında karşımıza çıkan küçük ya da büyük edimler içermesi fark etmeksizin bu konuda yaşayabileceğiniz her türlü sorun için bizlere danışabilir, avukatlık hizmeti ve hukuki destek alabilirsiniz.

Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku

Sarı Hukuk Bürosu müvekkillerine rekabet hukuku alanında mevzuata uyum konusunda danışmanlık yapmakta ve bunun yanında dava, soruşturma ve muafiyet işlemlerinde temsil olmak üzere geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Sarı Hukuk Bürosu yatay ve dikey anlaşmalar, birleşme ve devralmalar, hakim durumun kötüye kullanılması ve uyumlu eylemler dahil olmak üzere rekabet hukukunun her alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku
Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında Sarı Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Sarı Hukuk Bürosu, müvekkillerine sunduğu profesyonel yardım neticesinde onların ticari ilişkilerinin gelişmesine ve sağlıklı biçimde devam etmesine yardımcı olmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Eskişehir’de kat karşılığı inşaat sözleşmesi, tahliye davaları, alım, satım ve kiralama işlemleri ile ayni ve şahsi hak tesisi gibi konularda uzman yaklaşımıyla avukatlık hizmeti veren büromuz, müvekkillerinin mağdur olmaması için sürekli değişen kanun ve yönetmelikleri takip etmektedir. Sarı Hukuk Bürosu olarak bu konularda mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara, yöneticilere uzman bir yaklaşımla avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku

Eskişehir’de Tüketici Hukuku alanında özellikle ayıplı malın iadesi, sıfır aracın boyalı çıkması gibi davalarda uzman avukatlık hizmeti vermekteyiz. Tüketici Haklarının Korunması için gereken hukuki prosedür ve işlemleri titizlikle gerçekleştiren büromuz, bu alanda verdiği hizmetle sizlere yardımcı olmak için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmet sunmaktadır.

Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku

Sarı Hukuk Bürosu, sağlık hukuku alanında, hukuken alınabilecek önlemlerin varlığına inanmakta, uyuşmazlık çıkmadan hukuki ihtilafların önlenmesi ve hukuki ilişkilerin çözülmesi şeklinde nitelenebilecek “önleyici hukuk tedbir ve kuralları”na özellikle önem vermektedir. Bu noktada Sarı Hukuk Bürosu, her türlü sağlık kuruluşları genelindeki faaliyetlerin uluslararası bildirgeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde yer alan hasta hakları uygulamaları açısından planlanması ve değerlendirilmesi ile hukuki ihtilafların önlenmesinde ve sorunların giderilmesinde çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Whatsapp Bilgi Al